Реферат на тему рослини та тварини херсонсько област

Тенденція проникнення нових видів в природні і штучні лісонасадження збереглася — з’явився яструб великий, сойка, лісовий жайворонок. Останній проник в заповідник з сусідніх ділянок у зв’язку з підвищенням рівня зволоженості всієї території. Виросла чисельність сов — вухатої та сплюшки, вони займають штучні будиночки та природні дупла, що утворились в стовбурах дерев. Загніздився боривітер — степовий та звичайний, чеглок. Деякі види скорочують свою чисельність, це, наприклад, кібчик, колонії якого були звичайним явищем на лісостепових ділянках. Відійшов з заповідних ділянок грак, тисячі гнізд якого були на всіх ділянках. Тут мабуть просліджується інша тенденція. Вид живиться в агроландшафтах, антропогенних біотопах, тому «пусті» соснові ценози, що оточили заповідні ділянки, не влаштовують цей вид.. Зараз грак майже не гніздиться в заповіднику.

Смотрите также: Чертежи катера москва


Найбільшою кількістю видів у фауні цілинних типчаково-ковилових степів заповідника представлені комахи. Одним з основних компонентів степових ценозів є жужелиці (Сага bidae), наймасовішою групою є мурашки (Fог micidae). Численні також стафілініди (Staphilinidae), особливо такий вид, як Тас hyporus hуpnorum, який домінує не тільки на цілинних ділянках, айв агроценозах. Корінна фауна хижаків (Сагnivora) в заповіднику представлена такими видами, як вовк (Саnis lupus), лисиця (Vulpes vulpes), борсук (Меlеsmеlеs), ласка (Мustella nivalis), степовий тхір (М. Місцева популяція вовка була знищена ще півстоліття тому. Зараз зрідка відмічають появу вовків, що забігають з інших областей України.

Смотрите также: Сочинение на произведение о генри последний лист

Смотрите также: Гдз по 5 классу по русскому языку бабайцева чеснокова

Реферат на тему рослини та тварини херсонсько областi

  1. Паралельно відбулося різке (більше ніж в 10 разів) збільшення боліт з домінуванням в ценозах очерету південного (Phragmites australis).
  2. Суцільними заростями цього виду вкриті всі зниження заповідної ділянки.
  3. Ця рослина сприяє інтенсивному замуленню озер та акумуляції шкідливих хімічних речовин в заповіднику.
  4. Змін зазнав не тільки рослинний, а й тваринний світ.
  5. Дуже змінився видовий склад і біомаса донних безхребетних тварин, значні зміни відбулися в ентомофауні заповідника.
  6. Для багатьох видів птахів, особливо куликів, в тому числі кулика- ходуличника, що гніздувались па відкритих берегах озер, Потіївська ділянка втрачена внаслідок заростання плес очеретом.
  7. В умовах антропогенно змінених суходільних і водних ценозів важливою проблемою заповідника є формування оптимальної структури острівного орнітокомплексу, однією з складових якого є колоніальні чайкові птахи.
  8. Метод прямого протекціонізму одному чи кільком видам ставить нові питання, особливо у зв’язку з тим, що заповідник став біосферним і тепер його основним завданням є виконання функції еталона природи Причорномор’я.
  9. В заповіднику, коли він мав статус державного, стратегія охорони птахів була направлена на збереження окремих видів, що приносять користь сільському господарству.

Одним з важливих завдань Чорноморського біосферного заповідника є проведення екологічного моніторингу, який включає спостереження, оцінку і прогноз антропогенних змін стану екосистем, що забезпечує їх екологічну рівновагу. В районі заповідника це особливо стосується змін природних комплексів внаслідок впливу на них гідротехнічного і іригаційного будівництва. Особливо це стосується приморських ділянок заповідника, в першу чергу Потіївської ділянки. Ці дії відбуваються внаслідок експлуатації Краснознам’янської зрошувальної системи, мережі дренажної системи та скидів поочищених стоків. Зрошувальні відносно прісні води скидаються у внутрішні озера території заповідника та в Тендрівську затоку. Води з рисових чеків та не доочищені води з очисних споруд санаторію «Золота Нива» селища Залізний Порт Голопристанською району, які працюють з великим перевантаженням, дуже забруднені азотистими та фосфорними сполуками, пестицидами, мінеральними добривами, гербіцидами. Дренажні води мають високий ступінь мінералізації. Відбулося різке обводнення і навіть підтоплення території заповідника в результаті зміни гідрологічного і гідрохімічного балансів всієї приморської смуги.

Тобто прискорюється ксеризація як умов існування, так і самих фітоценозів. Оголений грунт сильніше піддається вітровій і водній ерозії. Фітоценози перебудовуються в напрямку збільшення ролі дернинних злаків, таких як ковила, типчак, та випадання стрижнекореневих багаторічних рослин і кореневищних злаків. Відносно дрібних ссавців, то їх чисельність і видове різноманіття після пожежі різко зменшується і відновлюється лише десь через рік- два. Основними завданнями зоологічного парку «Асканія-Нова» є збереження видів диких тварин з усього світу, акліматизація та одомашнення деяких з них. Для рідкісних і зникаючих видів тварин розведення в зоопарку з наступним випуском в природу є одним з методів відновлення їх популяцій. Нині в зоологічному парку утримуються особини 109 видів, підвидів, рас, форм, порід. Лебеді-шипуни на асканійському ставку Найбільшою кількістю видів та внутрішньовидових таксономічних одиниць представлений орнітологічний комплекс — 65. Чисельність птахів складає понад 4500 особин (85% колекції зоопарку).

Похожие записи: